hero-image

KUPI GUARANE SAD I OSVOJI QUAD!

Sep 2023.

PODELI: Facebook Twitter

Trk do najbliže Roda, Idea ili Mercator prodavnice sad, kupi bilo koje 2 Guarane i bori se za strava nagrade! Uživaj u omiljenom energetskom piću od 04.09. do 16.10. i imaćeš priliku da osvojiš QUAD kao glavnu nagradu, ali i druge vredne nedeljne nagrade kao što su JBL zvučnici, iPhone 14 i GO pro kamere.
Kupi Guarane sad i možda baš ti budeš imao sreće da osvojiš QUAD.


PRAVILNIK

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 152/2020), kao i Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i u načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi i uslugama („Službeni glasnik RS“ 152/2020) i Odluke privrednog društva „Knjaz Miloš-Natura“ d.o.o. Beograd o priređivanju nagradne igre broj 81/23 od 25.07.2023. godine, društvo „Knjaz Miloš-Natura“ d.o.o. Beograd dana 25.07.2023. godine donosi sledeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA „Guarana nagradna igra“

1. Naziv, sedište i PIB Priređivača

Priređivač nagradne igre je „Knjaz Miloš-Natura“ doo Beograd, ul. Bulevar Peka Dapčevića 41, matični broj: 20350229, PIB: 105274348 (u daljem tekstu „Priređivač“ ili „Knjaz Miloš“).

Nagradna igra se organizuje na osnovu Odluke direktora o organizaciji nagradne igre u robi i uslugama broj 81/23 od 25.07.2023. godine.

2. Naziv organa Priređivača koji je doneo odluku o priređivanju nagradne igre, datum i broj odluke

Direktori Priređivača doneli su dana 25.07.2023. godine odluku broj 81/23 o priređivanju nagradne igre “Guarana nagradna igra”.

3. Naziv, mesto i vreme trajanja nagradne igre

Nagradna igra se organizuje pod nazivom “Guarana nagradna igra” (u daljem tekstu: „Nagradna igra“).

Nagradna igra se organizuje u prodajnim mestima Merkator - S sistema (Merkator - S d.o.o. Novi Sad), i to u svim maloprodajnim prodavnicama Merkator, Roda i Idea (u daljem tekstu: „Merkator prodavnica“) na celoj teritoriji Republike Srbije (neuključujući sastavni deo Republike Srbije - teritoriju Kosovo i Metohiju).

Nagradna igra se organizuje u periodu od 04.09.2023. do 16.10.2023. godine, pri čemu učesnici imaju pravo da šalju SMS poruke od 04.09.2023. godine u 00:00 časova do 15.10.2023. godine u 23:59:59 časova, a 16.10.2023. godine će se održati izvlačenje određenih nagrada, u skladu sa odredbama ovih Pravila.

Nagradna igra se priređuje u svrhe unapređenja prodaje i promocije proizvoda brenda Guarana. U nagradnoj igri učestvuju sledeći proizvodi:
• Guarana Original 0.25l
• Guarana Aphrodisiac 0.25l
• Guarana Cactus 0.25l
• Guarana Zero 0.25l
• Guarana Joker 0.25l
• Guarana Joker Orange 0.25l
• Guarana Joker Mango 0.25l
• Guarana Original 0.5l
• Guarana Mojito 0.5l
• Guarana Joker 0.5l
• Guarana No Sleep 0.33l
• U daljem tekstu "Proizvodi".

4. Pravo učestvovanja u Nagradnoj igri

Pravo učestvovanja u Nagradnoj igri imaju sva fizička lica koja su državljani Republike Srbije, imaju najmanje 18 godina starosti i imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri nemaju lica zaposlena ili na drugi način radno angažovana kod Priređivača, u povezanom privrednom društvu Priređivača „Knjaz Miloš“ a.d. Aranđelovac, u agenciji „OneClick Solutions“ d.o.o. Beograd, kao i članovi njihovih najužih porodica (supružnici, deca), kao i roditelji i rođena braća i sestre ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu.

5. Opis nagradne igre i način učestvovanja

Uslov za učešće u Nagradnoj igri stiče svaki potrošač koji kupi bilo koja dva Proizvoda iz asortimana Guarana brenda, a koji su navedeni u članu 3. Pravila, u bilo kojoj Merkator prodavnici na teritoriji Republike Srbije čija je kupovina iskazana na fiskalnom računu na kome je iskazan PFR broj, u periodu od 04.09.2023. u 00:00 časova do 15.10.2023. godine u 23:59:59 časova, i pošalje u navedenom periodu prijavu putem SMS poruke na broj 3322.

(Na primer, potrošač šalje PFR broj (latinica) C2L9CYVX-C2L9CYVX-4104, šalje SMS na broj 3322 sa sadržinom C2L9CYVX-C2L9CYVX-4104).

Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju ova Pravila.

Troškove slanja SMS-a snosi pošiljalac, odnosno učesnik u nagradnoj igri, a cena SMS poruke se naplaćuje po redovnim cenama za korisnike mobilnih mreža i to 3,6 RSD sa PDV-om za mobilnu mrežu MTS, 3,99 RSD sa PDV-om za mobilnu mrežu Yettel i 3,48 RSD sa PDV-om za mobilnu mrežu A1, za čije tarife i njihove izmene za standardni SMS Priređivač ne odgovara.

Jedno lice može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem SMS poruka, ali sa različitim PFR brojem. Jedno lice može biti dobitnik samo jedne nedeljne i jedne glavne nagrade. Dobitnik nedeljne nagrade učestvuje i u izvlačenju za glavnu nagradu. Svaki PFR broj može biti iskorišćen samo jednom.

Priređivač zadržava pravo da proveri validnost pristiglih PFR brojeva verifikacijom u fiskalnom sistemu i da učesnike/dobitnike čiji su fiskalni računi nevalidni diskvalifikuje.

Učesnik je dužan da čuva fiskalni račun sa jasno vidljivim detaljima iz Prijave kao dokaz kupovine i provere podataka do momenta uručenja nagrada i isti prilikom uručenja nagrade preda Organizatoru ukoliko to Organizator zahteva.

6. Iznos nagradnog fonda, vrsta, broj i vrednost dobitaka

Ukupna vrednost fonda nagrada u robama i uslugama iznosi 2.321.126,70 dinara.

Ukupan broj nagrada je: 25, od čega 1 glavna nagrada i 24 nedeljnih nagrada. Priređivač se obavezuje da neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada.

Nagrade i ukupan nagradni fond sa vrednošću nagrade je izražen u Tabeli 1.

Nagrada
Vrsta /vreme izvlačenja Količina /kom - ukupan fond Jedinična vrednost RSD Ukupna vrednost nagradnog fonda RSD
Kvad* Glavna nagrada 1 784.268,70 784.268,70
Mobilni telefon Iphone 14 128 gb Nedeljna nagrada 6 118.224,00 709.344,00
JBL Party Box zvučnik Nedeljna nagrada 6 51.999,90* 311.994,00
GoPro akciona kamera Nedeljna nagrada 12 42.960,00 515.520,00


Dobijene nagrade dobitnici kod Priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu, niti se mogu prenositi na treća lica pre uručenja nagrada.

7. Izvlačenje dobitnika nagrada

Dobitnici nedeljnih nagrada (Mobilni telefon Iphone 14, JBL Party Box zvučnik i GoPro kamera) se određuju automatski, putem softvera, korišćenjem algoritma za nasumičan izbor, iz baza svih pravilno poslatih/prispelih i validnih PFR brojeva, koji su prispeli u u toku one nedelje (sedmice) za koju se izvlače nedeljne nagrade.

Izvlačenje nedeljnih nagrada će se održavati prema sledećem rasporedu:
- 11.09.2023.godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 04.09.2023.g. u 00:00 časova do 10.09.2023.g. u 23:59:59 časova;
- 18.09.2023.godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 11.09.2023. u 00:00 časova do 17.09.2023. u 23.59:59 časova;
- 25.09.2023. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 18.09.2023. u 00:00 časova do 24.09. u 23.59:59 časova;
- 02.10.2023. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 25.09.2023. u 00:00 časova do 01.10.2023. u 23.59:59 časova;
- 09.10.2023. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 02.10.2023. u 00:00 časova do 08.10.2023. u 23:59:59 časova;
- 16.10.2023. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 09.10.2023. u 00:00 časova do 15.10.2023. u 23:59:59 časova.

Nagrade će biti izvlačene po navedenom redosledu: najpre će biti izvučena dva dobitnika nagrade GoPro akcione kamere, zatim jedan dobitnik JBL Party Box zvučnika i na kraju jedan dobitnik Mobilnog telefona Iphone 14.

Jedno lice može biti dobitnik najviše jedne nedeljne i jedne glavne nagrade za vreme celog trajanja nagradne igre. Ukoliko je lice već izvučeno kao dobitnik nedeljne ili glavne nagrade, Priređivač će nagradu dodeliti rezervnom dobitniku.

Dobitnici glavne nagrade (Kvad) se određuju automatski, putem softvera, korišćenjem algoritma za nasumičan izbor iz baza svih pravilno poslatih/prispelih i validnih PFR brojeva, koji su prispeli u periodu od 04.09.2023.g. u 00:00 časova do 15.10.2023. g. u 23:59:59 časova.

Izvlačenje glavne nagrade održaće se u ponedeljak 16.10.2023. g. u 12:30 časova. U izvlačenju glavne nagrade učestvuju sve prijave pristigle u periodu od 04.09.2023.g. u 00:00 časova do 15.10.2023. g. u 23:59:59 časova.

Pored dobitnika za svaku od nagrada će biti izvučeni i rezervni dobitnici (pet za svaku nedeljnu nagradu i pet za glavnu nagradu), za slučaj da se naknadno ispostavi da dobitna prijava nije validna ili da se dobitniku ne može uručiti nagrada iz razloga definisanih ovim pravilima pa je time izgubio pravo na nagradu. Rezervni dobitnici će biti rangirani po redosledu izvlačenja kao „prvi , drugi, treći, četvrti i peti rezervni dobitnik“, i pozvani da ispune uslove za preuzimanje nagrada ukoliko te uslove ne ispune glavni dobitnici. U slučaju potrebe rezervni dobitnici će biti kontaktirani nakon završetka nagradne igre.

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prvo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Treći rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon drugo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik, prvo izvučeni rezervni dobitnik i drugo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima i tako redom do petog rezervnog dobitnika.

Dobitnici nagrada će o osvojenim nagradama biti obavešteni putem SMS poruke korišćenjem broja mobilnog telefona putem kojeg se prijavio na nagradnu igru kada će biti pozvani da na email adresu info@guarananagradnaigra.rs dostave svoje podatke potrebne za dostavu nagrada, ostale lične podatke o dobitniku koje zahtevaju važeći propisi, kao i fotografiju celog fiskalnog računa korišćenog prilikom prijave na kojem su jasno vidljivi podaci iz prijave.

Podaci neophodni za isporuku nagrade su:
• Ime i prezime
• Adresa u Republici Srbiji (bez Kosova i Metohije)
• naziv grada/mesta
• poštanski broj
• broj telefona

Dobitnike nagrada čija je vrednost iznad neoporezivog iznosa Priređivač će kontaktirati da dostave i JMBG radi podnošenja poreske prijave za porez na dohodak građana.

Rok za dostavu ovih podataka je 48 časova od slanja SMS poruke od strane Priređivača, nakon čega će se smatrati da je dobitnik odustao od nagrade, te će nagrada biti dodeljena rezervnom dobitniku. Ukoliko fotografija sa dodatkom fiskalnog računa ne sadrži isti broj koji je dobitnik poslao SMS porukom, dobitnik gubi pravo na nagradu i ista će se dodeliti rezervnom dobitniku.

Spisak dobitnika nagrada će biti objavljen na sajtu guarananagradnaigra.rs. Priređivač će objaviti PFR broj sa fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao i brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

8. Obaveštavanje dobitnika, rok i način preuzimanja nagrada

Da bi nagrada bila uručena, neophodno je da svi traženi podaci budu ispravni i da se odnose na punoletno lice. U slučaju dostavljanja nepotpunih ili netačnih ličnih podataka, u slučaju nedostavljanja slike fiskalnog računa sa kojim je ostvarena prijava, ili podataka lica koje nije punoletno, kao i u slučaju ako dobitnik ne preda fiskalni račun sa PFR brojem i PFR vremenom sa kojim je ostvarena prijava prilikom predaje nagrade ukoliko Priređivač to zahteva, nagrada neće biti uručena i učesnik gubi pravo na istu.

Sve nedeljne nagrade dobitnici će dobijati na kućnu adresu, putem kurirske službe na adresu koju je dostavio dobitnik u skladu sa ovim Pravilima u roku od 30 dana od završetka Nagradne igre.

Svaki dobitnik će biti obavešten kada nagrada bude poslata na adresu dobitnika. Ukoliko dobitnik iz bilo kog razloga ne bude bio u mogućnosti da preuzme nagradu u roku od 7 dana, nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Pravo na uručenje nedeljne nagrade će imati lice navedeno u podacima dostavljenim na e-mail adresu nakon osvajanja nagrade odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem i nijedno drugo lice.

Glavna nagrada biće uručena lično u roku od 60 dana od dana dostavljanja potrebnih podataka. O tačnom vremenu, mestu i načinu uručenja, dobitnik će biti blagovremeno obavešten.

Priređivač neće snositi nikakvu odgovornost zbog eventualnih nedostataka/grešaka u podacima koje je dao učesnik (npr. greška u pisanju imena, prezimena, broja telefona itd.).

Pri preuzimanju nagrade će biti izvršeno utvrđivanje identiteta dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid lični dokument iz kojeg će se nesporno utvrditi njegov identitet.

Pri preuzimanju nagrada, dobitnici potpisuju zapisnik o preuzimanju pošiljke, čime prestaju sve dalje obaveze Priređivača prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

9. Kontrola nad postupkom izvlačenja dobitnika nagradne igre

Priređivač će formirati tročlanu komisiju koja će biti odgovorna za regularno sprovođenje nagradne igre.

Članovi komisije Priređivača odgovorni za regularno sprovođenje nagradne igre su:
1. Stefan Kočanović, predsednik Komisije
2. Mila Blagojević, član komisije
3. LJubica Branković, član komisije.

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodiće se zapisnik koji mora sadržavati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja Nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena Pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja dobitnika, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime kao i naziv i vrednost nagrade svakog dobitnika ponaosob.

Zapisnik potpisuju svojeručno svi članovi komisije. Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodiće tročlana komisija.

Posle nagradnog izvlačenja, Nagradna igra će se smatrati okončanom.10. Prekid nagradne igre

Nagradna igra može biti prekinuta jedino u slučaju da nastupe okolnosti prouzrokovane višom silom, za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći. U tom slučaju Priređivač će obavestiti učesnike o prekidu Nagradne igra, razlozima za prekid i datumu prekida na internet sajtu i putem dnevnih novina u kojima su objavljena Pravila nagradne igre. Priređivač ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida Nagradne igra u smislu ovog člana.

11. Saglasnost i zaštita podataka o ličnosti

Priređivač kao Rukovalac u skladu sa članom 21. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) upoznaje sva lica koja učestvuju u Nagradnoj igri na koji način će Priređivač obrađivati njihove podatke o ličnosti:
- da će se njihovi podaci o ličnosti (ime, prezime, adresa, broj telefona) dostavljeni Priređivaču u skladu sa članom 5 ovih Pravila koristiti samo u svrhu organizovanja i sprovođenja Nagradne igre;
- da se podaci o ličnosti dobitnika dostavljaju Upravi za igre na sreću u formi izveštaja o utvrđivanju rezultata nagradne igre;
- da će podaci dobitnika biti dostupni agenciji „OneClick Solutions“ d.o.o. Beograd, matični broj: 20811161 koja nastupa kao Obrađivač podataka;
- da će se podaci o ličnosti dobitnika čuvati 5 godina u skladu sa članom 110 Zakona o igrama na sreću
- da svako lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju može u skladu sa članovima 29-37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) ostvariti svoja prava u pogledu zaštite svojih ličnih podataka slanjem poruke na email: info@guarananagradnaigra.rs.

Pored navedenog, Priređivač može samo uz posebnu saglasnost lica koristiti podatke o ličnosti:
- sliku i video materijal i objaviti ih u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade u svrhu daljih marketinških aktivnosti proizvoda koji učestvuju u ovoj nagradnoj igri.

Smatra se da je Učesnik slanjem SMS-a pročitao Pravila i da je sa njima saglasan te da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka.

Učesnici i dobitnici u ovoj Nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo Priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema Priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

Učestvovanjem u Nagradnoj igri, odnosno prihvatanjem ovih Pravila, podrazumeva se da je učesnik dao sledeću izjavu u smislu propisa o Zaštiti podataka o ličnosti:

“Saglasan /saglasna sam i ovlašćujem Priređivača Nagradne igra da moje podatke, koje sam dostavio/dostavila radi učešća u Nagradnoj igri, kao i moje podatke koji se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju ličnim podacima, može koristiti samo u svrhu i za potrebe sprovođenja Nagradne igre u skladu sa Pravilima nagradne igre i zakonskim propisima, a da ih u druge svrhe ne može koristiti bez moje dodatne pisane saglasnosti. “

U svakom trenutku, učesnik može da opozove svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti slanjem opoziva na imejl info@guarananagradnaigra.rs čime se istovremeno odjavljuje od učešća u nagradnoj igri.

12. Odgovornost Priređivača

Priređivač snosi sve troškove nabavke i čuvanja nagrada do izvlačenja nagrada i predaje istih dobitniku. Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju Pravila odnosno čiji se PFR broj ili QR kod sa fiskalnog računa pokaže kao nevalidan prilikom provere.

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade pod uslovima opisanim u ovim Pravilima.

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik ostvarivati bilo kakva prava prema Priređivaču.

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada.


Priređivač neće biti obavezan za materijalnu ili nematerijalnu štetu pretrpljenu (uključujući stvarnu štetu i gubitak profita), koja je nastala kao rezultat učešća u nagradnoj igri i osvajanju nagrada, osim odgovornosti koja se ne može zakonski izuzimati.

13. Način rešavanja mogućih sporova između Priređivača i učesnika/dobitnika

Učešćem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Za sve nesporazume, detaljnije informacije u vezi nagradne igre, kao i za rešavanje mogućeg spora učesnici mogu da se informišu putem info@guarananagradnaigra.rs i putem kol centra na broj 011 20 73 055 radnim danima u periodu od 09:00 do 16:00 časova.

Ukoliko se mogući spor ne reši mirnim putem, u slučaju sudskog spora između Priređivača i učesnika nagradne igre nadležan će biti sud u Beogradu.

14. Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri o pravilima nagradne igre

Pravila nagradne igre će u skladu sa Zakonom biti objavljena u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici guarananagradnaigra.rs., minimum 8 (osam) dana pre početka Nagradne igre. Pravila nagradne igre biće deponovana kod Priređivača.

15. Ostalo

Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija Republike Srbije u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

Po dobijanju saglasnosti Ministra finansija, Priređivač će objaviti ova Pravila u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i to 8 dana pre otpočinjanja nagradne igre.

Po okončanju nagradne igre, Priređivač će u roku u roku od 30 dana dostaviti Upravi za igre na sreću izveštaj o utvrđivanju rezultata nagradne igre.


U Aranđelovcu, dana 25.07.2023. godine

#GUARANANOSLEEP#GUARANANOSLEEP